Wegwijzer voor sociale hulpverleners

De website www.website-schuldhulp.nl wordt een online “zoek-tool” voor hulp en advies bij schuldenproblematiek. Alle informatie die nu verspreidt op internet beschikbaar is, straks op één website. Netjes geordend, geschreven in begrijpbare taal. Eenvoudig toegankelijk voor publiek én voor professionals die hulp verlenen.

We willen met deze “zoek-tool” informatie beter en sneller toegankelijk maken om zo mensen te helpen hun schuldenproblematiek onder controle te krijgen of te houden.

“Dankzij deze ‘zoek-tool’ komen we er weer bovenop.”

Wat is het?

De Website-Schuldhulp.nl is geen administratiepakket, maar een “zoek-tool” waarmee iedereen snel de juiste weg naar de juiste hulp kan vinden. Op basis van de persoonlijke situatie toont het alle relevante diensten en organisaties die aansluiten bij zijn of haar hulpvraag. Inzicht in regelingen en wetten, overzicht van diensten en organisaties, handige tips en trucs en links naar informatieve websites.

Voor wie maken we het?

De Website-Schuldhulp.nl is een openbaar toegankelijke website. Hulpverleners van allerlei disciplines kunnen snel en gericht informatie vinden. Schuldhulpverleners kunnen eenvoudig achtergrond informatie vinden over regelingen. Burgers kunnen zelf via de website op zoek gaan naar hulp en advies.

Zowel lokale als landelijke organisaties en instanties zijn opgenomen in het bestand. Soms heeft men voldoende baat bij een eenvoudig instrument, maar in andere
gevallen moet men echt door een professional uit de schulden geholpen worden. Hiervoor vindt men alle mogelijke diensten, instrumenten en adressen op deze website.

“Niet voor iedereen is alle informatie even gemakkelijk te vinden.”

Hoe doen we dat?

Veel informatie is nu reeds beschikbaar via internet. Veel relevante organisaties hebben al een eigen website waar belangrijke informatie te vinden is. Niet alle informatie is overal op eenzelfde manier te vinden of op eenzelfde manier beschreven. Je verdwaalt snel in een woud van informatie waar mensen niet meer uitkomen. Om de juiste informatie te vinden kost veel tijd, te veel tijd.

Samen met partners en belangrijke instellingen gaan we er voor zorgen dat alle beschikbare informatie via één website op één uniforme manier beschikbaar komt voor iedereen. Het gaat om informatie van zowel professionele als vrijwilligers organisaties in alle gemeenten van Nederland.

Aandachtsgebieden:

Informatie en advies
Nibud
Maatschappelijk werk
Sociaal raadslieden werk
Budget advies
Vrijwillige hulpdiensten
Humanitas
MEE
Vluchtelingenwerk

Schuldhulpverlening
Sociale diensten
Kredietbanken
Schuldsanering
Budget beheer
Bewindvoering

Extra inkomsten
Gemeentelijke sociale dienst
Charitas
Kredietbanken
Steunfondsen
Subsidies
Sociale Verzekeringsbank

Materiële hulp
Voedselbank
Dress for Success
Ruilkringen
Letskringen
Kringloop warenhuizen
Vincentius verenigingen
Vrijwillige hulpdiensten

Immateriële hulp
Welzijnsorganisaties
Kerken en moskeeën
Humanitas
Emmaus stichtingen
Leger des Heils
Maatschappelijke opvang
Rode Kruis Welfare
Dagbestedingscentra
Vrijwilligerscentrales
Re-integratie organisaties
Vrijwillige hulpdiensten
Vriendendiensten en
maatjesprojecten

Juridische bijstand
Rechts- en Wetswinkel
Sociale advocatuur
Vakbonden / -centrales
Mediation organisaties
Steunpunten / belangenorganisaties
Vluchtelingenwerk
MEE

“Ik zoek voor mijn cliënt een maatje die haar helpt orde te houden in haar administratie!”

Hoe nu verder?

We zijn op dit moment op zoek naar partnerschappen en enthousiaste medewerkers in het werkveld om Website-Schuldhulp.nl inhoudelijk en financieel te realiseren. Daarvoor kijken we onder meer bij de rijksoverheid, gemeentelijke en regionale sociale diensten, organisaties voor schuldhulpverlening, kredietbanken en maatschappelijk werk instellingen.

Klankbord
Mensen die in een klankbordgroep (digitaal) zitting willen nemen zijn van harte welkom. Samen bekijken we welke verwachtingen er zijn over een dergelijk instrument. Waar moet deze website zeker aan voldoen en welke informatie moet er zeker op staan? Bent of kent u iemand die mee wil denken, neem dan contact met ons op!

 

Financieel
Om dit te realiseren willen we in contact komen met partners die een financiële bijdrage kunnen leveren, in eerste instantie om het product te ontwikkelen. In tweede instantie hopen we financiën te vinden voor de continuïteit.

Draagvlak / Ambasadeurs
Als laatste zoeken we enthousiaste ambassadeurs die mee willen denken over de continuïteit. Netwerkers die de zoektool in een breder verband kunnen introduceren. We horen graag wie we het beste (binnen uw organisatie) kunnen benaderen om te betrekken bij de ontwikkeling van de Website-Schuldhulp.nl.

Reacties kunnen naar
info@website-schuldhulp.nl

 

 

De initiatiefnemers:

De Website-Schuldhulp.nl wordt verzorgd door Stichting Voorkomen en Verminderen Schuldenproblematiek gevestigd te Best.

Zij werkt hierin samen met Onderzoeksburo DiSK, iTREND webdesign en Bruut ontwerp. Eerder realiseerden ze de volgende succesvolle diensten:
www.DiSK-Eindhoven.nl
www.Digitale-Sociale-Kaart.nl
www.SubsidieScanner.nu
www.IkWilVrijwilligerswerkDoen.nl